Een man van drie levens

Een man van drie levens

Robert van Gulik was een bijzonder veelzijdig man: een kenner zonder weerga van de Chinese en Japanse taal en cultuur, kalligraaf. schrijver en diplomaat. Hij vertaalde met evenveel gemak Tibetaanse en Sanskriet teksten als Javaanse wajangverhalen. Wereldwijde bekendheid verkreeg hij vooral door zijn spannende Rechter Tie-detectiveromans. Maar ook zijn andere, geleerde boeken blijven hun waarde behouden, zoals dat over de klassieke Chinese luit en zijn standaardwerk over het seksuele leven in het oude China. Van Gulik was evenzeer thuis in China en Japan als in Europa en leefde in die zin ‘drie levens’. Zijn loopbaan als diplomaat. die hem na China en Japan naar India, het Midden-Oosten en Maleisië bracht. eindigde in Japan en Korea, waar hij gelijktijdig als ambassadeur diende. Hij stierf in 1967, op zevenenvijftigjarige leeftijd.

Van Gulik komt in deze boeiende biografie naar voren als een geleerde met schelmse trekken en grote humor; een bekwaam diplomaat, maar die geheel zijn gang gaat. niet in hiërarchische termen denkt en zich meer interesseert voor de cultuur dan voor de politiek, meer voor de mensen, de dieren, de dingen om hem heen dan voor de glamour van zijn beroep. Zijn kleurrijke leven en zijn werk worden door de auteurs op levendige wijze getekend. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Robert van Guliks zakagenda’s en nagelaten autobiografische aantekeningen, waaruit ruimschoots wordt geciteerd. Zo komt in deze levensbeschrijving ook de beschrevene zelf aan het woord.
Forum, Amsterdam 1989 (1989, 1991), ISBN 90 225 1650 4

Recensies

Robert van Gulik; Een rusteloos genie, Dick van de Pol (NRC Handelsblad, 11 december 1993)
Biografie Robert van Gulik zet veel te hoogdravend in, Rien van den Berg (Friesch Dagblad, 4 januari 1994)
Leesbare maar mislukte biografie over diplomaat/schrijver Van Gulik, Jos Damen (Leidsch Dagblad, 10 januari 1994)
Een man van drie levens, Willem Kuipers (De Volkskrant, 12 januari 1994)
Van Gulik: van weetgierig knaapje tot ‘rare sinjeur’, Margreet Hirs (???, 13 januari 1994)
Kruisjes, Harry van Wijnen (NRC Handelsblad, 15 januari 1994)
Van Gulik wilde zijn als rechter Tie, Kees Buijs (De Gelderlander, 15 januari 1994)
Robert van Gulik, een man van drie levens, I. Sitniakowsky (De Telegraaf, 29 januari 1994)
Verloren dag, wegens reis langs poolcirkel, Beatrijs van Agt (Pasarkrant, maart 1994)
Rechter Tie’s vader, Margreet Hirs (Elsevier, 26 maart 1994)
Robert van Gulik, veelzijdig en creatief, Kees van Kempen (Tubantia, 1 april 1994)

Franse vertaling

Les trois vies de Robert van Gulik, Christian Bourgois, Parijs 1997, ISBN 2 267 01375 4